Domů » Choroby a škůdci » Virózy, bakteriózy a mikózy

Virózy, bakteriózy a mikózy

Všechny tyto choroby,které jsou označovány podle druhu patogenu, mají společné jen to, že mohou být přenášeny. Účinné prostředky jsou dostupné pouze proti houbám – tzv. fungicidy. Stejně jako u škůdců je důležité chránit okolní rostliny a napadenou květinu ihned izolovat od ostatních.

Virózy a bakteriózy mají v některých případech příznaky dost podobné. Projevují se hnědými, někdy až černými zpravidla propadlými skvrnami. U bakterií bývají skvrny žlutě ohraničeny, u viróz spíše okraje listů. I napadení houbami se může projevit skvrnami na listech. častěji ale hnilobou či plísní.

Prokázat přítomnost viru dokáží s jistotou pouze laboratorní testy. Při vysoké pravděpodobnosti je lepší rostliny zlikvidovat a eliminovat tak riziko možného přenosu. U bakterióz je to podobné. Než riskovat napadení ostatních je lepší jednu postrádat. U mikóz pomůže odstranit napadenou část, rostliny udržovat v suchu (při zahnívání přesadit do nového suchého substrátu) a zajistit pohybu vzduchu, popřípadě ošetřit fungicidem.

Ve všech případech je nutné dodržovat hygienická opatření, což je také učinné preventivní opatření proti přenosu. Veškeré nářadí používané pro více rostlin po použití na jedné vydesinfikujte.

Více informací najdete v nové publikaci Phalaenopsis. Kde ráda cituji mimo jiné skvělou příručku Choroby a škůdci orchidejí z roku 2013. Níže najdete stručný popis jednotlivých chorob.

Příklady viróz

Virus mozaiky Cymbidií CyMV / cymbidium mosaic virus a Odontoglossum ringspot virus mají příznaky tak různorodé, že je identifikace téměř nemožná.

Virus mozaiky tabáku / tabacco mosaic virus / resp. jeho kmen (orchid strain) se v nízké koncentraci projevuje barevnou deformací květů. Ve vyšší koncentraci se starších listech objevují propadlá místa, která brzy nekrotizují.

Virová skvrnitost / Rhabdo viry / je typická žlutými, později hnědými protáhlými skvrnami.

Virová bronzovitost /Tomato spotted wilt virus / deformuje listy a objevují se hnědé skvrny.

Příklady bakterióz

Erwinia carotovora  po proniknutí do kořenů způsobuje mokrou zapáchající hnilobu (měkkou hnilobu orchidejí)

Erwinia cypripedii  tvoří na listech malé okrouhlé skvrny, nejprve světe hnědé a postupně tmavnou. Když se pak dostane do cévního systému, promění rostlinu ve vysátou vysušenou tmavou hmotu.

Pseudomonas catleyae se projevuje propadlými, hnědými až černými, žlutě ohraničenými skvrnami na listech.

Příklady mikóz

Fusariové vadnutí / Fusarium oxysporum f.sp.Catleaye / proniká do rostliny kořeny. Listy světlají až žloutnou a na kořenovém krčku se objevují bělorůžové polštářky mycelia. Kořeny zahnívají.

Skvrnitost listů /Colletotrichum gloesporioides/ je typická mírně vkleslými tmavě hnědými skvrnami.

Pokud potřebujete poradit s určením a použitím vhodného přípravku nebo postupu. Zeptejte se ve skupině nebo využijte kontaktní formulář.

Související odkazy