Domů » Rod Phalaenopsis

Rod Phalaenopsis

Nejoblíbenější rod z velmi obsáhlé čeledi vstavačovitých.

Nejpěstovanější orchidej jako pokojová květina.

Nejmejméně náročná orchidej na pěstování.

Kde je Phalaenopsis doma a kdy se vlastně objevil v Evropě?

Nejvíce zástupců Phalaenopsis pochází z tropických oblastí Indonésie a blízkého okolí. Mnoho badatelů při cestování narazilo i na tento dnes velmi oblíbený rod. Cesta ke konečnému pojmenování byla dlouhá a poměrně klikatá. Mnoho botaniků rostlinu popsalo a zařadilo. První písemné zmínky jsou z roku 1704 v díle Johna Raye ,,Historia Plantarum Vol.III,,. O více jak století požději definitivně pojmenoval rostlinu Carl Ludwig von BLume. Bylo to v roce 1825 a pro podobnost bílým můrám ji nazval: Phalaenopsis amabilis.

Rodové jméno je odvozeno z řečiny: ,,phalaina,, – můra + ,,opsis,, – podobný. Druhové pak z latiny: ,,amabilis,, – milý.

První pokusy o pěstování orchidejí v domacích podmínkách byly mnohdy neuspěšné. Až s pozdějším dovozem více exemplářů a informací o jejich domovině se postupně začalo pěstování dařit. Začátkem 20. století vyšla první publikace o orchidejích u nás (Orchideje, F. Varáček, 1922). Autor představil třžně pěstované druhy. Následoval titul pěstování orchidejí v bytě (J.Dušek, 1954) a později kniha Orchideje (J.Dušek a J.Křístek, 1986). Tyto nadčasové publikace nechybí v knihovně žádnému pěstiteli orchidejí.

Související odkazy