Domů » Rod Phalaenopsis » Druhy rodu Phalaenopsis

Druhy rodu Phalaenopsis

Dovolím si zde druhy rozdělit do několika skupin. Multihybridy, křížence s rodokmenem a původní druhy.

První a nejvíce rozšířenou skupinou, co se domácího pěstování tyče, jsou běžně dostupní mnohonásobně křížené tzv. multihybridy. Není znám jejich původ a některé nemají ani žádný název. Většina producentů si své vyšlechtěné hybridy pojmenovává, ale pro neznámost rodičovských rostlin se nedají registrovat. A ikdyž přeci jen znají, proces je zdlouhavý a nákladný, proto většinou ani ty neregistrují. Takže je otázkou kolik jich vůbec lze registrovat a kolik jich je vlastně zaregistrováno. V každém případě se tyto kříženci dostávají do široké veřejnosti pouze s rodovým názvem.

Další již méně pěstovanou skupinou jsou kříženci s jasným původem, některé se jménem některé bez. Obvykle jsou uvedeny obě jména jak rodové tak druhové a názvy obou rodičů (Např. Phalaenopsis Brother Pico Chip (Petite Pink x stuartiana). U těch nepojmenovaných se pak uvádí jen názvy mateřských rostlin (Např. Phalaenopsis Lds Bear King x gigantea). A protože jsou známy obě mateřské rostliny lze dohledat jejich původ, tj. rodokmen.

Neopomenutelné jsou samozřejmě známé původní druhy. Druhy, které můžete vidět kromě výstav u nadšených pěstitelů a v deštných pralesech, kde převážně žijí. Stručně o domovině a zdomácnění u nás píšu na stránce rod Phalaenopsis. První a nejznámější zástupce je Phalaenopsis amabilis Blume (1825).

A jako všechno v přírodě i rostliny občas překvapí a vykvetou jinak než obvykle. Ukázkovým příkladem jsou dnes moderní tzv. pelorické druhy. Květ je složen z dvou trojčetných kruhů okvětních plátků. Spodní list vnitřního kruhu – znám jako pysk (lat. labellum) – je zcela odlišný. Ukrývá pohlavní orgány a slouží jako lákadlo a přistávací plocha pro opylovače. Phalaenopsis peloric, jak bývá označován, má vnitřní květní plátky přeměněny všechny tři (podrobnosti o stavbě květu najdete v knize v kapitole Květ a květenství). Tedy plátky vnitřního kruhu napodobují pysk, jak barvou tak formou. Tato změna je způsobena somatickou mutací, kterou způsobuje buď chyba při přepisu gen.informace (replikace, reparace DNA) nebo mutageny.

Pozn. Označení pelorické není to správné slovo, protože nejsou lístky identické. Měli by mít alespoň tři nebo více zrcadlově stejných prvků. Uvádí Thomas Lehmann z německého spolku orchidejářů. Více v článku na jejich webu ( odkaz).

Související odkazy: