Domů » Choroby a škůdci » Škůdci na orchideji

Škůdci na orchideji

Můrovce podobně jako ostatní pokojové rostliny napadají saví škůdci. Škodí vlastním sáním, způsobenými pořaněními a mohou přenášet virózy. Při výskytu jakéhokoliv škůdce rostlinu ihned izolujte. Zpět na stanoviště květinu vraťte až po ošetření popř. plném vyléčení. Po vylečení doporučuji rostliny celé osprchovat. Spláchnete tak zbytky preparátů a mrtvých škůdců.

Mezi nejčastější škůdce patří: červci, svilušky, třásněnky a puklice.

Červci

Bílý plochý obrvený hmyz. Tělo mají kryté voskovými výpotky. Při velkém napadení vypadají tito malý živočichévé jako chomáčky vaty.

Ochrana: nutný postřik systémovým insekticidem (např.: substral – careo, Bayer Garden – Calypso) Aplikujte důkladně ze všech stran na celou rostlinu. Postřik prověďte několikrát, alespoň s pěti denními odstupy.

Puklice

Tento hnědý štítkovitý hmyz se vyskytuje převážně na rubu listu. Puklic existuje řada druhů. Společným znakem je pevný zpravidla okrouhlý štítek, který chrání jejich tělo.

Ochrana: při menším napadení stačí škůdce mechanicky odstranit a listy otřít např. lihem, nebo octem. Při silnějším napadení je nutný postřik insekticidem (př. Puklistop).

Třásněnky

Drobný tmavý okřídlený hmyz. Určujícím znakem je zanechaný trus (černé kapičky) a typické deformace listů, které je způsobeno posatím a tím požkozením pletiv.

Ochrana: I zde je nutný důkladný postřik pesticidem (opět systémový insekticid př. Calypso – Bayer Garden, Substral – Careo). Ošetření je potřeba opakovat, alespoň 2x po min. 5-ti dnech.

Na fotografiích vidíte typické požkození květů a květního stvolu.

Svilušky

Orchideje napadají spíše sviluše – mezi pěstiteli známé jako pseudosvilušky. Jsou to velmi drobní rezaví roztoči. Napadení poznáte světlými propadlými (vykousanými) skvrnkami (tečkami) na listech. Po utření listu, přilnou na kapesník (tampon, hadřík) jako rezaví prach.

Ochrana: Opět je potřeba nasadit chemii (př. Nissorun, Vermitec). Aplikaci je nutné provést alespoň třikrát. Důležité je přípravky střídat a dodržet minimálně pěti denní interval.

Foto puklic a svilušek doplním.

Související odkazy